Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Otwockie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powołaną w 1997 roku. Centrum zajmuje się realizowaniem działań w sferze szeroko pojętej kultury na terenie Otwocka. Naszym zadaniem jest również edukacja kulturalna poprzez między innymi sztukę.
Swoją ofertę Centrum kieruje do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Rocznie Centrum zrealizuje około 350 projektów i wydarzeń kulturalnych. Obok tej działalności, w ramach stałych zajęć poszczególnych placówek OCK realizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, rzeźbiarskie, teatralne, wikliniarskie, kulinarne, a także wiele rodzajów warsztatów w tym etnograficznych i archeologicznch. Ponadto w ramach bieżącej działalności realizowane są zajęcia stałe dla najmłodszych oraz cykle zajęć aktywizujących osoby starsze w ramach zajęć działającego przy OCK Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Otwockie Centrum Kultury jest organizatorem ogólnomiejskich imprez, z których wiele realizowanych jest cyklicznie.  Wśród największych są: Sylwester, Dzień Dziecka, Festiwal Kultury Żydowskiej, Przegląd Teatrów Amatorskich, cykl wakacyjnych imprez plenerowych w Parku Miejskim, a także imprez masowych w parku miejskim organizowanych zazwyczaj pod koniec lata.
Otwockie Centrum Kultury wspiera i wpółorganizuje również wydarzenia i projekty kulturalne realizowane przez inne instytucje, organizacje i firmy realizowane w Otwocku. Przy naszym wsparciu realizowanych jest rocznie dziesiątki wydarzeń.

Koncert z okazji 100-lecia Otwocka

 

W ramach Otwockiego Centrum Kultury funkcjonują placówki:

Placówka muzealna „Muzeum Ziemi Otwockiej”. Do podstawowych zadań tej placówki należą: zbieranie, opracowywanie i udostępnianie eksponatów związanych z historią Otwocka. W ramach działalności podstawowej przygotowane zostaną wystawy monograficzne poświęcone historii miasta, zarówno w samej placówce, jak również wystawy plenerowe umieszczone w przestrzeni miejskiej. Obok wystaw historycznych znajdą się tu również ekspozycje artystów otwockich.

Muzeum Ziemi Otwockiej

Obok Podstawowej działalności placówka przeprowadza szereg działań popularyzujących historię miasta i kulturę. Wśród nich są: wycieczki, popularne bardzo wśród dzieci – warsztaty etnograficzne i archeologiczne oraz spacery monograficzne po mieście, zarówno piesze jak i rowerowe.
Ostatnim większym elementem działalności Muzeum są organizowane wydarzenia: cykl otwartych imprez etnograficznych związanych z kolejnymi świętami polskiego kalendarza, Noc Muzeów, Piknik Archeologiczny, Otwocka Gra Miejska, Odcienie Andriollego i inne.
Muzeum Ziemi Otwockiej przygotowuje i publikuje książki poświęcone historii Otwocka a także prowadzi internetowe serwisy poświęcone dziejom miasta.

Muzeum Ziemi Otwockiej

 

Klub Otwockiego Centrum Kultury „Smok”. Do podstawowych zadań tej placówki zaliczyć możemy przede wszystkim prowadzenie edukacji poprzez liczne zajęcia stałe: plastyka, zajęcia rzeźby, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia taneczne, maluszkowo, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne.
Obok działalności sekcyjnej Klub realizuje wydarzenia: koncerty rockowe i inne, spotkania kolekcjonerskie, wystawy plastyczne i fotograficzne. Dodatkowo Klub „Smok” realizuje obecnie kilka cykli wydarzeń. Wśród nich są: spotkania z podróżnikami, całodniowe warsztaty muzyczne z kolejno zapraszanymi artystami, cykl koncertów jazzowych oraz kulturalne wycieczki dla najmłodszych.

Klub Smok

W ramach Klubu „Smok” funkcjonuje Otwocka Orkiestra Dęta. Zespół dołączył do OCK w roku 2017. Orkiestra gra utwory klasyczne, patriotyczne a także muzykę współczesną i filmową. Orkiestra jest ozdobą wielu wydarzeń organizowanych na terenie miasta i nie tylko.

Klub „Smok” jest również siedzibą Otwockiego Uniwersytetu III Wieku. Uniwersytet funkcjonuje od 2006 roku i zrzesza blisko setkę uczestników. Studenci uczestniczą w organizowanych stale wykładach, zajęciach a także wycieczkach fakultatywnych. Uniwersytet prowadzi ponadto zajęcia w sekcjach: turystycznej, Nordinc Walking, kulturalno-oświatowej, gimnastycznej, komputerowej i plastycznej.

 Uniwersytet III Wieku

 

Klub Otwockiego Centrum Kultury „Mlądz”. Podstawowa działalność placówki skupia się na organizacji następujących zajęć dla dzieci i dorosłych: plastyka, zajęcia z wikliny, zajęcia taneczne, maluszkowo, zajęcia teatralne i zajęcia muzyczne.

Obok działalności sekcyjnej Klub realizuje wydarzenia: koncerty, warsztaty otwarte, wystawy plastyczne i fotograficzne. Dodatkowo Klub „Mlądz” realizuje projekty zawierające elementy związane z kulturą ludową Kołbielszczyzny. Są to zajęcia, warsztaty oraz wydarzenia i imprezy.

Klub Mlądz

Przy klubie funkcjonuje również Ludowy Zespół Śpiewaczy „Mlądz”, który skupia kilkanaście osób. Zespół kultywuje tradycje ludowe i reprezentuje wysoki poziom o czym dobitnie świadczą liczne nagrody zdobywane w przeglądach i konkursach na terenie kraju.

Zespół Śpiewaczy "Mlądz"

 

Amatorski Teatr Miejski w Otwocku. Placówka cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Otwocka. Frekwencja na organizowanych wydarzeniach w roku 2017 przekroczyła 30.000  osób.

Teatr prowadzi cztery grupy aktorskie kierowane przez wykwalifikowanych reżyserów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również warsztaty aktorskie, na które regularnie uczęszcza około stu uczestników w wieku zarówno wczesnoszkolnym, jak również licealnym.

Aktorzy Amatorskiego Teatru im. Stefana Jaracza

Teatralne grupy własne realizują od ośmiu do dziesięciu premier rocznie, które cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności o czym świadczą wypełnione po brzegi sale. Oferta spektakli jest zróżnicowana. Na deskach teatru możemy zobaczyć zarówno dramaty, komedie jak i musicale, od form awangardowych do klasyki. 
Obok teatralnej działalności własnych grup, Teatr realizuje spektakle w wykonaniu teatrów zawodowych z całej Polski.
Obok działalności czysto teatralnej sala widowiskowa gości często kabarety i zespoły muzyczne. Odbywają się również wydarzenia poświęcone filmom a także spotkania z ludźmi polskiej kultury i sztuki.

Aktorzy Amatorskiego Teatru im. Stefana Jaracza

Budynek Teatru jest również siedzibą Chóru Kameralnego „Concordia” istniejącego od roku 1997.

W chwili obecnej w budynku Teatru trwają prace związane z dostosowaniem sali widowiskowej do funkcji kinowej.

                 

Artykuły

Działalność

19 września 2017